Compliance og risikostyring

Compliance og risikostyring

Compliance, ESG og risikostyring handler om å håndtere regulatoriske krav innen områder som anti-korrupsjon, internasjonale sanksjoner, eksportkontroll, miljørett, anti-hvitvasking og terrorfinansiering. God compliance og risikostyring i et selskap forebygger brudd med stadig nye regulatoriske krav, og bidrar til langsiktig økonomisk gevinst og bærekraft ved at selskapet eksponeres for lavere risiko.

DLA Piper har lang erfaring med å bistå klienter både nasjonalt og internasjonalt med risikoanalyser, transaksjonsrisiko, bakgrunnssjekk av tredjeparter (IDD), samt tvister med utspring i compliance hendelser. Vårt compliance-team har også omfattende erfaring med å bistå selskaper som blir utsatt for myndighetskontroll og etterforskning av politiet, og har således inngående og praktisk kjennskap til hvilke krav myndighetene faktisk stiller til forebygging og håndtering av regelbrudd.

Blant annet bistår vi selskaper med:

 • Internkontroll og risikostyring:
  • Risikoanalyse av virksomheten, herunder bedriftens eksponering for hvitvasking, sanksjoner, eksportkontroll, miljøregler og korrupsjon
  • Utarbeidelse av interne prosedyrer for forebygging av identifisert risiko i virksomheten
  • Trening, implementering og kontroll av utarbeidede prosedyrer for bedriften.
 • Transaksjonsrådgivning:
  • Vurdering av lovligheten av transaksjoner bedriften er involvert i.
  • Identifisering og håndtering av risiko knyttet til transaksjoner, herunder sanksjoner, eksportkontroll, anti-korrupsjon, miljø og anti-hvitvasking.
  • Integrity Due Diligence og bakgrunnssjekk av medhjelpere, agenter og kontraktsmotparter.
  • Transaksjonsplanlegging og kontrahering med fokus på compliance og ESG.
 • Røde flagg, interne undersøkelser og krisehåndtering:
  • Håndtering av rødeflagg/mistanke om brudd i bedriften, herunder interne undersøkelser.
  • Myndighetskontakt.
  • Bistand i forbindelse med at selskapet blir satt under etterforskning av Økokrim, PST eller andre offentlige myndigheter
 • Tvisteløsning, forsvar og ivaretakelse av selskapets interesser:
  • Søksmål knyttet til compliance-hendelser
  • Forsikringskrav og -dekning ved en compliance-hendelse
  • Strafferettslig forsvar
  • Foretaksstraff