Økonomisk kriminalitet

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Økonomisk kriminalitet

Anklager om misligheter setter bedriften i krise. Vårt team foretar de nødvendige vurderingene om sikring av dokumenter, gransking, politianmeldelse eller andre tiltak.

Det kommer stadig nye reguleringer når det kommer til hva som karakteriseres som strafferettslig adferd. Både enkeltpersoner og virksomheter risikerer straff ved uriktige opplysninger som gjelder skatt, merverdiavgift, toll, brudd på konkurranseregler, arbeidsmiljøbestemmelser, finanstransaksjoner og en rekke andre forhold. Denne typen bestemmelser vil ofte danne grunnlag for de store økonomiske straffesakene. Også de mer tradisjonelle straffesakene; anklager om korrupsjon, underslag og bedrageri kan innebære at virksomheten blir etterforsket og eventuelt tiltalt, i tillegg til enkeltpersoner.

Mange virksomheter vil oppleve at ansatte gjør noe straffbart, noen ganger med enorme konsekvenser for foretaket. Ikke bare kan man bli straffet i den konkrete saken, men selskapet risikerer også å bli utestengt fra en rekke fremtidige oppdrag fra så vel offentlige som private oppdragsgivere. Et sentralt vilkår for foretaksstraff, er om virksomheten har forebygget at den ansatte, som handler på vegne av virksomheten, begår straffbare handlinger.

Den tradisjonelle bedriftsadvokaten eller virksomhetens faste forretningsadvokat vil ofte ikke ha det nødvendige strafferettslige fokus eller erfaring for å forebygge dette på en effektiv måte. På den annen side - når det innledes etterforskning i en større økonomisk straffesak, vil forsvareren ikke ha tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å forstå de underliggende sivilrettslige problemstillinger. Skatt, avgifter, konkurranserett, entreprise, osv. er alle spesialiserte rettsområder. 

Vårt team på økonomisk kriminalitet består av erfarne strafferettsadvokater i samarbeid med våre forretningsadvokater. I tillegg til å arbeide med løpende straffesaker innen økonomisk kriminalitet, bistår teamet med rådgivning og forebyggende arbeid. Vårt globale team sikrer effektiv bistand både nasjonalt og internasjonalt.

Brosjyren "Økonomisk kriminalitet og krisehåndtering - vi kan hjelpe deg" er skrevet av våre økokrimadvokater. Trykk HER for å laste den ned.