Arbeidsrett

DLA_Ikon_Ansættelsesret_01

Arbeidsrett

DLA Piper tilbyr tilbyr skreddersydd rådgivning innenfor arbeidsrett til kunder over hele verden.

Våre arbeidsrettsadvokater bistår firmaets klienter ved oppkjøp, virksomhetsoverdragelser, opp- eller nedbemanninger, beskyttelse av forretningssensitiv informasjon, personopplysninger, kontrolltiltak, diskrimineringsspørsmål, varsling, søksmål, bonus- og incentivordninger, pensjonsordninger, compliance og disiplinær oppfølging. Videre har avdelingen omfattende erfaring med tvisteløsningsstrategier samt kompetanse innenfor kollektiv arbeidsrett.

Våre klienter spenner fra oppstartsselskaper til etablerte multinasjonale virksomheter, herunder noen av de største og mest kjente merkevarene i verden

I dag stilles det større krav til arbeidsgiveres HR-arbeid enn noensinne. Dette skyldes skiftende markeder og endrede økonomiske forutsetninger, ny teknologi, globalisering og krav til mobilitet og en mer fleksibel arbeidsstokk, samt økende krav til etterlevelse av strenge etiske retningslinjer. Vi har den nødvendige erfaring og kan hjelpe uavhengig av om din virksomhet trenger bistand til:

 • Ansettelsesavtaler
 • Bonus- og andre incentivordninger
 • Personalhåndbøker og andre retningslinjer
 • Oppkjøp (Due diligence)
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Omorganiseringer
 • Beskyttelse av forretningssensitiv informasjon
 • Innføring av kontrolltiltak
 • Disiplinær oppfølging
 • Varsling
 • Tvisteløsning
 • Tariffspørsmål

Vår lokale kunnskap kombinert med firmaets globale rekkevidde gjør at vi kan bistå våre klienter med konsistente løsninger og kostnadsbesparelser. Videre bidrar vi til å identifisere, prioritere og administrere risiko lokalt og på tvers av landegrensene.