Et av Norges største og ledende fagmiljøer innen entrepriserett

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Entreprise

DLA Piper har et av Norges største og ledende fagmiljøer innenfor spesialfeltet entrepriserett. I tillegg til tung entreprisejuridisk ekspertise og prosedyreerfaring, har våre advokater en grunnleggende forståelse for bransjeaktørers strategiske og kommersielle mål. En av årsakene til dette er at flere av våre advokater har bakgrunn som konsernadvokater i de største virksomhetene i sektoren. Dette gir oss unik innsikt i bygg- og anleggsnæringen, samt en realistisk tilnærming til våre klienters behov. Disse forutsetningene bidrar til at vi finner de beste juridiske og kommersielle løsningene på våre klienters utfordringer. Dette er alltid vårt primærfokus.

Vi har lang erfaring med å bistå de fleste aktørene i byggebransjen; hovedentreprenører, tekniske entreprenører, rådgivningsfirmaer, arkitekter og byggherrer. Hovedtyngden av vår oppdragsmengde kommer imidlertid fra Norges største entreprenørfirmaer som vi har bistått i en årrekke.

Vår erfaring spenner fra store internasjonale byggeprosjekter innenfor infrastruktur til mindre lokale prosjekter innenfor bolig og næring. Vi påtar oss alle former for oppdrag innen entreprisefeltet der rådgivning i kontraheringsfasen og sluttoppgjørsfasen står sentralt.

DLA Pipers globale forankring bidrar til at en rekke av våre entrepriseadvokater i Norge har erfaring med internasjonale byggeprosjekter både fra Norge og utlandet. Dette gir oss en tilleggsdimensjon i rådgivningen til norske klienter. Vår internasjonale forankring gjør at vi er i forkant av utviklingen innenfor nye fagfelt, hvor vi særlig kan fremheve unike erfaringer med OPS-prosjekter over hele verden. Bistand og rådgivning knyttet til FIDIC-kontrakter er et annet eksempel der vårt fagmiljø står i en særstilling.

DLA Piper representerer også flere internasjonale klienter som har etablert seg i Norge. Bistanden har da inkludert alt fra etablering av selskap, utarbeidelse av kvalitetssikringssystemer, standardkontrakter, arbeidstillatelser, godkjennelser hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap osv.