Presse

Presse

Vi bidrar gjerne med kunnskap om juridiske forhold, samt markeds- og samfunnsforhold. Vi er tilgjengelig for pressen i det omfang våre kundeforhold tillater. Som advokatfirma er vi omfattet av en lovgivning som betyr at vi ikke kan uttale oss om spesifikke kundeforhold eller oppgaver hvor vi er underlagt taushetsplikt.