Vårt Life Sciences-team er sammensatt av advokater med relevant juridisk kunnskap og erfaring, samt vitenskapelig og medisinsk innsikt til å forstå kompleksiteten i markedene våre klienter opererer i, både fra et kommersielt og regulatorisk perspektiv.

Life Sciences

Utfordringene dagens bioteknologiselskaper og medisinske utstyrsselskaper står overfor er større enn noen gang. For at virksomheter skal kunne utvikle og kommersialisere lovende behandling, må de navigere gjennom et komplekst regulatorisk landskap, herunder hensynta, vurdere og beskytte patenter og immaterielle rettigheter, regler og rammeverk for kliniske studier, markedsadgang med tanke på markedsføringstillatelser, priser og anbud / anskaffelser, så vel som andre regulatoriske og omdømmemessige aspekter og risiko. Gjennom de siste årene har det vært et økende press på bransjen: krav om større aksjonæravkastning, tap av viktige inntektsstrømmer på grunn av patentutløp og/eller generisk konkurranse, tilspisset konkurranse på viktige terapeutiske områder, prispress fra myndigheter og helseaktører, økt myndighetsregulering utover produktsikkerhetsspørsmål, økende FoU-kostnader og aggressiv myndighetshåndhevelse på flere regulatoriske områder.

DLA Pipers life science-team består av advokater med relevant juridisk kunnskap og erfaring, samt vitenskapelig og medisinsk innsikt til å forstå kompleksiteten i markedene våre klienter opererer i, både fra et kommersielt og regulatorisk perspektiv. Vårt life sciences-team er et av de største og mest aktive i bransjen; vi opererer i mer enn 40 jurisdiksjoner, og kombinerer fagkunnskap med betydelig bransjeerfaring og -innsikt.

Vi vet at våre klienters behov varierer, og vi organiserer og tilpasser vårt team og tjenester til dette, enten det er for et stort farmasøytisk selskap, en mellomstor klient for medisinsk utstyr eller et bioteknologisk selskap i start-up-fasen. 

 

 

DLA Pipers life science-praksis omfatter prosedyre, compliance og etterforskning, strategi og håndheving av immaterielle rettigheter, M&A, lisensiering og distribusjon, samt råd i relasjon til kliniske studier. Vi bistår også klienter på tvers av alle andre relevante fagområder som kan representere risiko, herunder konkurranserettslig, i tilknytning til offentlige anskaffelser og kontrakter og annen myndighetskontakt, i relasjon til miljø- og forurensning lovgivning og regulering, samt med import / eksport, skatt, eiendom og arbeidsrett.