DLA Pipers anskaffelsesteam bistår i alle faser og aspekter av anskaffelsesprosessen.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Offentlige anskaffelser

Vi bistår oppdragsgivere, så vel som lokale og utenlandske selskaper, med å etablere og manøvrere seg i anskaffelsesprosesser i Norge.
 
DLA Pipers anskaffelsesteam har bred erfaring fra de fleste offentlige anskaffelses- og kontraktstyper, særlig innen: Bygg- og anlegg, legemidler og medisinsk utstyr, teknologi, forsvar og sikkerhet, transport, rådgivning og forsyning. Vi yter skreddersydd rådgivning og juridisk bistand ved stort sett alle forhold tilknyttet anbud og offentlige kontrakter, fra tilbudsstrategi til utarbeidelse av eventuelle klager. Disse tjenestene omfatter utarbeidelse av avtaler om strategiske allianser og joint bidding, anbudsklager, kontraktsstyring og kontraktskrav. Vi bistår også i en rekke klagesaker for klagenemda for offentlige anskaffelser.
 
I tillegg har DLA Piper betydelig prosesserfaring og rådgir i en rekke forføyningssaker og andre rettsprosesser i tilknytning til regelverket. Vi er derfor godt rustet i de situasjoner hvor det oppstår tvister i anskaffelsesprosesser.