Et av Norges ledende advokatfirmaer innen rådgivning til forsikringsbransjen.

DLA_Ikon_Sector_Forsikring3

Forsikring

Vi er et av Norges ledende advokatfirmaer innen rådgivning til forsikringsbransjen. Vår gruppe tilbyr juridisk ekspertise og praktiske råd til forsikringsselskaper, reassurandører, forsikringsmeglere/forsikringsagenter, «Captives» samt forsikringstakere. Vi bistår våre nasjonale og internasjonale klienter på alle områder innen forsikringsrett fra rådgivning ved utarbeidelse av forsikringsvilkår, håndtering av forsikringskrav (claims) og dekningstvister til regulatoriske problemstillinger samt ulike rettsspørsmål ved transaksjoner og porteføljeoverdragelser.

Vi bistår også reassurandører ved dekningstvister samt ved strukturering av reassuranseprogrammer, inngåelse av «commutation» avtaler, utarbeidelse av vilkår samt regulatoriske spørsmål.

Videre bistår vi innen sjø- og transportforsikring herunder transport, spedisjon og godsansvar, P&I samt kaskoforsikringer både innen dekningsspørsmål og regresshåndtering.

Vår kompetansegruppe for forsikring har bred erfaring innen forsikring og ansvar, herunder flere med høyere økonomisk utdannelse og advokater med møterett for Høyesterett.