Bank og finans

DLA_Ikon_Finans_01

Bank og finans

I DLA Piper har vi et ledende team av norske og utenlandske advokater med spisskompetanse på kjerneområder innenfor bank og finans.

Våre kunder inkluderer markedsledende norske og utenlandske banker, finansinstitusjoner, verdipapirforetak, investorer og næringsdrivende virksomheter.

Vi bistår med strukturering, dokumentasjon og gjennomføring av alt fra lokale til sammensatte grenseoverskridende transaksjoner. 

Vår pragmatiske tilnærming og internasjonale rekkevidde er unik i det norske markedet.  Vi opererer som ett firma og samarbeider tett med kollegaer lokalisert i alle viktige finanssentra verden rundt, inkludert New York, London, Frankfurt, Paris, Hong Kong, Tokyo og Singapore, samt i fremvoksende markeder i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

Dette gir oss innsikt i globale trender som påvirker din virksomhet, og gjør oss i stand til å ligge i forkant av markedsutviklinger.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vår erfaring med rådgivning innen finans spenner vidt. Vi setter ofte sammen spesialistteam som har de nødvendige tverrfaglige ferdighetene som det enkelte oppdraget krever. Målet vårt er å yte rådgivning som gir våre kunder merverdi og som sikrer en optimal løsning både på kort og lang sikt. 

   Finansregulatorisk

   Vi har et spesialisert og dedikert team av advokater som arbeider med finansregulatoriske spørsmål knyttet til bank, fond og verdipapirforetak samt med finansiell infrastruktur i kapitalmarkedet.

   Vi dekker både rådgivning innenfor rammelovgivning for finansinstitusjoner og verdipapirforetak samt fond og mer transaksjonsrettet bistand i tilknytning til utstedelse av obligasjonslån.

   Vi bistår både banker, betalingsforetak og fullservice verdipapirforetak og mindre foretak som er spesialisert innenfor kapitalforvaltning, investeringsrådgivning eller elektroniske handelsplattformer. Vi har bred erfaring med spørsmål knyttet til konsesjonsforhold og organisering, utarbeidelse av kundedokumentasjon, tjenester og produkter, kapitalforhold og med myndighetskontakt.

   Vi kan blant annet hjelpe deg med:

   • Konsesjonssøknader og dispensasjoner
   • Forbrukerkreditt
   • Utarbeidelse av kundeavtaler og vilkår
   • Utvikling av finansielle produkter og tjenester
   • Online banktjenester og nettbasert verdipapirhandel
   • Valutahandel og valutaveksling
   • Clearing og oppgjør av verdipapirhandel
   • Avtaler med tredjeparter
   • FATCA implementering
   • Rådgivning mht. hvitvaskingslovgivningen
   • Betalingssystemer