Finans

DLA_Ikon_Finans_01

Finans

I usikre økonomiske tider er en juridisk strategi som hensyntar regulatorisk forhold og risiko en nødvendighet.

Vi bistår våre kunder i juridiske spørsmål innen bank og finans, inkludert retruktureringer, myndighetskrav og overholdelseskostnader som følge av reformer i finanssektoren.

DLA Piper innehar kompetansen til å representere kunder involvert i større bank- eller kommersielle transaksjoner og til å bistå med regulatoriske forhold, lovgivning og compliance. Vi har advokater i alle de store kapitalmarkedene og i de politiske maktsentrene i Washington, DC og Brussel. 

Kundene våre inkluderer kapitalforvaltere, pantelångivere, kapitalmarkedsaktører, investeringsbanker, nasjonale myndigheter, banker og verdipapirfond.

Vi bistår også regelmessig godkjente rådgivere og formidlere med juridiske spørsmål knyttet til salg av finansielle tjenester til forbrukere.