DLA Piper tilbyr skatte- og avgiftsrådgivning til nasjonale og internasjonale selskaper, organisasjoner og privatpersoner.

DLA_Ikon_Skatteret_01

Skatt og avgift

Vår avdeling for skatt og avgift gir råd om norsk og internasjonal skatt, merverdiavgift, toll og andre avgifter. Vi samarbeider tett med øvrige kollegaer i DLA Piper for å sikre en helhetlig tilnærming til våre klienters daglige utfordringer. Ved å kombinere ledende skatteekspertise med bransjekunnskap og forretningsforståelse, sikrer vi konstruktiv og effektiv bistand som bidrar til å gi merverdier til våre klienter.

Vi bistår blant annet med strukturering og ved omorganiseringer så som ved fusjon og fisjon. Vi bistår videre ved oppkjøp og generasjonsskifter. Som følge av vår sterke internasjonale tilknytning bistår vi også våre klienter ved bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Skatteavdelingen har lang og variert erfaring fra advokatvirksomhet, skatteetaten og næringsliv. I tillegg til rådgivning bistår vi våre klienter ved kontakt med skattemyndighetene, herunder ved bokettersyn, bistand i tvistesaker og prosedyre i skattesaker. Vi bistår også våre klienter overfor myndighetene i regelendringsprosesser.