Vi er en av de mest anerkjente leverandørene av IP-rett, personopplysninger, IT-rett og teknologirett til ledende selskaper over hele verden.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Immaterialrett og teknologi

DLA Piper har en av de største gruppene med teknologi- og IP-advokater i verden. Rundt 500 advokater hjelper daglig våre klienter med å sørge for beskyttelse av rettigheter og minimere risikoen for kopiering. Dette for å øke muligheten for vekst og beskytte markedsandeler lokalt og globalt. Vi forstår de kommersielle sidene ved dette arbeidet og forventningene som skapes ved tvister og forhandlinger. Vi bistår gjerne med innovative og strategiske løsninger for å håndtere dette.

Vi har bred erfaring med etablering av alle typer IP-rettigheter og kan sikre oppdragsgiver god og relevant beskyttelse. Våre advokater er spesialiserte innen kontraktsutarbeidelse og forhandlinger knyttet til bruk eller overdragelse av slike rettigheter, og da særlig inngåelse av lisensavtaler, samt forskning og utviklingssamarbeid. Vi håndterer fortløpende et stort antall tvister på dette området. Vår avdeling er også spesialisert på å håndtere kjøps- og leveransetvister der teknologi er en del av leveransen og hvor noe går galt ved anskaffelsen eller det leverte ikke fyller tiltenkt formål.

Personvern og telekommunikasjon

Vi har omfattende erfaring med håndtering av personvernspørsmål og informasjonssikkerhet. Vi bistår jevnlig våre klienter med utarbeidelse av internkontrollsystemer og vurdering av personopplysningsrettslige problemstillinger. Dette er blant annet knyttet til behandlingsgrunnlag, overføring av opplysninger og innsyn og generell kontraktsrådgivning for å ivareta regulatoriske krav i driftsavtaler og liknende avtaler der det behandles personopplysninger.

Personvernombud

Et personvernombud har i oppgave å påse på at en virksomhet behandler personopplysninger i tråd med loven. På mange måter kan ombudet sammenlignes med en internrevisor som påpeker feil og mangler til den som er ansvarlig for behandlingen. I tillegg kan ombudet fungere som virksomhetens kontakt utad mot enkeltpersoner og tilsynsmyndigheter. Et personvernombud er et effektivt tiltak for å sikre en løpende og systematisk oppfølgning av virksomhetens plikter.