Med kontorer i mer enn 40 land, er vi den naturlige samarbeidspartner for virksomheter som gjør handel i utlandet.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Internasjonal handel

DLA Piper bistår med juridisk rådgivning innen internasjonal handel, antitrust og konkurranserett lokalt og globalt. Vårt team inkluderer dyktige prosessfullmektiger med faglig kompetanse på en rekke regulatoriske spørsmål knyttet til eksport, import og sanksjoner. Vi er til enhver tid oppdatert på den siste utviklingen og praksis, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har også dybdekunnskap om EØS-avtalen, og flere av våre medarbeidere har bakgrunn fra EFTA-organene.
 
På området for konkurranserett bistår vi jevnlig både nasjonale og internasjonale klienter med å avklare og eventuelt unngå ulovlige pris-, markedsdelings- og samarbeidsavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler, spesialiseringsavtaler, prosjekt- og anbudssamarbeid, distribusjons-, agent- og franchisekontrakter.
 
Vi vurderer jevnlig lovligheten av eksklusivtetsavtaler, rabattstrukturer, mengdeforpliktelser og andre konkurransebegrensninger/konkurranseforbud.
 
 
 

DLA Piper har lang erfaring med å bistå klienter både nasjonalt og internasjonalt med risikoanalyser, transaksjonsrisiko, bakgrunnssjekk av tredjeparter (IDD), samt tvister med utspring i compliance hendelser.

Vi har detaljert kunnskap om handelsregimer i hele verden og erfaring med å være rådgiver for kunder innen et bredt spekter av bransjer i håndteringen og koordineringen av multinasjonale granskninger som involverer potensielle brudd på internasjonal sanksjoner, eksportkontroll og tollregler. 

En samarbeidspartner med internasjonal rekkevidde 

Med kontorer og spesialister i mer enn 40 land er DLA Piper det opplagte valget som rådgiver og samarbeidspartner for selskaper som gjøre handel på tvers av landegrensene.