Line Voldstad

Partner
LV
Plassering
Oslo
Telefon
Språk
Engelsk, norsk

Line Voldstad har spesialisert seg innenfor områdene offentlige anskaffelser og konkurranserett. Hun har bred erfaring i praktisk håndtering av regelverket for offentlige anskaffelser fra planleggingsstadiet til gjennomføring av konkurranse og kontraktsinngåelse med leverandør og bistår daglig oppdragsgivere og leverandører i ulike aspekter av anskaffelsesprosesser og kontraktsforvaltning. Voldstad har fra tidligere flere års erfaring med anskaffelser og kontraktsforvaltning, herunder større og komplekse anskaffelser, fra offentlig sektor. 

Videre bistår Voldstad klienter i regulatoriske og konkurranserettslige spørsmål, særlig i transaksjoner og foretakssammenslutninger, både nasjonalt og internasjonalt, samt med vurdering av konkurransebegrensende avtaler. Hun har bistått DLA Pipers kontorer i Brüssel og London i forbindelse med internasjonale konkurranserettssaker. 

Voldstad er tilknyttet vår prosedyreavdeling og har fra tidligere erfaring som dommerfullmektig. Hun bistår løpende på ulike prosedyreoppdrag og da særlig knyttet til offentlige anskaffelser, herunder erstatningsspørsmål og forføyningssaker. Videre har Voldstad erfaring med saker for EU- og EFTA-domstolen.

Kvalifikasjoner
Utdanning
Cand. Jur., Universitetet i Oslo
2005
Medlemskap

Medlem av Den Norske Advokatforening

Erfaring
Tidligere erfaring
Partner, DLA Piper Norway
2020 -
Senioradvokat, DLA Piper Norway
2014 - 2020
Fast advokat, DLA Piper Norway
2012 - 2014
Forsvaret, Jurist/rådgiver, anskaffelser og kontraktsforvaltning, LOS-programmet.
2008 - 2012
Nord-Østerdal tingrett, Dommerfullmektig
2007 - 2008
Advokatfullmektig, DLA Piper Norway
2006 - 2007
Saksbehandler, Juss-Buss
2004 - 2005