Restrukturering og insolvens

DLA_Ikon_Insolvens og rekonstruktion_01

Restrukturering og insolvens

Når krisen treffer og konkursen truer, bistår DLA Piper med å finne verdiskapende løsninger som fungerer for alle involverte parter.

DLA Piper har et av landets største og mest erfarne team innenfor restrukturering og insolvens. Vår internasjonale tilknytning gjør at vi kan tilby våre klienter den beste og mest tilpassede rådgivning over hele verden. Vi bistår norske og internasjonale virksomheter med restrukturering og insolvensrettslige problemstillinger. Våre klienter er ledende finansinstitusjoner, landets skifteretter og virksomheter som er i, eller står i fare for å komme i, økonomiske vanskeligheter.

Vi påtar oss også løpende bostyreroppdrag for landets skifteretter. Vårt fagmiljø håndterer til enhver tid flere større og komplekse konkurser.