Både virksomheter og det offentlige er fra tid til annen involvert i konflikter. I noen saker kan saken forlikes, i andre tilfeller er det nødvendig å føre en sak for domstol eller voldgift.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Tvisteløsning og prosedyre

Vi løser tvister innen forretningslivet, det offentlige, bygg- og anleggsbransjen og et stort antall forsikrings- og erstatningstvister. Vi anser tvisteløsning som en av våre spesialkompetanser, og vi håndterer teknisk utfordrende saker i inn- og utland.

Rettssaker er ofte tid- og kostnadskrevende. Derfor er det et klart utgangspunkt at tvister bør løses i minnelighet. Men dersom en rettssak er nødvendig er målsetningen alltid klar: å vinne. DLA Piper har etablert en tverrfaglig prosedyregruppe som består av erfarne advokater som jevnlig fører saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett innen alle forretningsjuridiske områder. Vi har også bred erfaring fra voldgiftssaker, både nasjonalt og internasjonalt.

Ved en tvist gjør vi tidlig en vurdering av prosessrisikoen og sjansene for å vinne, risikoen for å tape og hvilke konsekvenser seier eller tap vil få. Vi vurderer både de juridiske og kommersielle sidene av saken, i tillegg til kostnadene ved en sak. Videre legger vi en strategi for et vellykket resultat, enten gjennom forhandlinger, rettssak eller på annen måte. Vi gir klare råd, og fraråder søksmål når det ikke er i klientens interesse.

Rettssaker dreier seg om å overbevise. Dette krever gode juridiske kunnskaper, evne til å holde både oversikt og detaljkunnskap om faktum, og ikke minst pedagogiske evner. Våre advokater besitter dette og har håndtert komplekse og langvarige rettsaker. Avhengig av hva saken gjelder og størrelsen på saken, setter vi sammen team som sørger for at alle spørsmål som saken reiser er vurdert av kompetente advokater. 

 

«The devil is in the details.» Grundighet er viktig. I mange tvister er det små marginer, og ofte kan detaljer – en setning i en e-post eller et avsnitt i et avtaleutkast – være avgjørende. Vi snur alle steiner slik at alle relevante forhold blir presentert, og at saken ikke tapes fordi noe er oversett.