The Pharma Legal Handbook: Norway

Nyhet
22 Mai 2020
Bokutgivelser

"The Pharma Legal Handbook: Norway" er en praktisk guide som fokuserer på de viktigste aspektene ved lovgivningen og reguleringer for legemiddelindustrien i Norge, skrevet av advokater fra DLA Piper Norway.

Håndboken, som utgis av av Pharma Boardroom, gir blant annet svar på sentrale spørsmål knyttet til produksjon, markedsføring, priser og refusjon, kliniske og prekliniske studier, varemerker og patenter.

Utgivelsen er et nyttig verktøy og oppslagsverk for å holde seg i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for farmasøytiske selskaper og andre aktører som opererer i legemiddelindustrien i Norge.

Forfattere er partnerne Petter Bjerke og Line Voldstad, senioradvokat Katrine Lillerud og advokatfullmektig Magnus Sollie Gjerdalen.

For mer informasjon om innholdet i håndboken og/eller rabattkode, vennligst kontakt Petter Bjerke eller Line Voldstad. 

Trykk her for å handle ditt eksemplar.