Webinar: Praktisk håndtering av entreprisekontrakter

Arrangement
19 Mai 2020

Tirsdag 19. mai kl. 09:00 - 11:00 har vi gleden av å invitere til webinar om praktisk håndtering av entreprisekontrakter. Kurset er rettet mot prosjektledelsen og tar for seg følgende temaer:

• Innføring i NS-systemet og ulike entrepriseformer
• Endringer og varslingsregler
• Forsering
• Overtakelse
• Mangler og reklamasjon
• Forholdet til underentreprenører