Helge Neraal

Partner
Helge Neraal
Plassering
Oslo
Telefon
Språk
Engelsk, norsk, tysk
Fagområder

Helge Neraal har bred og omfattende erfaring med juridisk bistand innen entrepriserett. Neraal bistår daglig både norske og utenlandske entreprenører, byggherrer og rådgivere i forbindelse med kontraktsinngåelse, løpende og strategisk rådgivning under prosjektgjennomføringen, i forhandlinger samt prosessoppdrag for retten. Oppdragene omfatter flere store og komplekse prosjekter innenfor både bygg, anlegg, offshore og energi. Neraal har også holdt flere kurs i standardkontraktene, blant annet gjennom NITO og Tekna.

Kvalifikasjoner
Utdannelse
Universitetet i Oslo, Master i rettsvitenskap
2012
Humboldt-Universität zu Berlin, spesialfag kontraktsrett
2012
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Erfaring
Tidligere erfaring
Partner, DLA Piper Norway
2020 -
Senioradvokat, DLA Piper Norway
2018 - 2020
Fast advokat, DLA Piper Norway
2015 - 2018
Advokatfullmektig, DLA Piper Norway
2015
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Grette
2013 - 2015
Publikasjoner
«Grov uaktsomhet i entrepriseretten», artikkel i Jussens Venner. Skrevet av Helge Neraal og Tommy Bruun.
Juni 2016