Myndighetenes (foreløpige) krisepakke for å håndtere konsekvensene av koronautbruddet

Nyhet
18 Mar 2020
Innsikt
Siste nytt - Regjeringens tiltakspakke av 27. mars
 
Regjeringen fremla den 27. mars forslag om å opprette en ny midlertidig kontantstøtteordning for å redde arbeidsplasser i Norge. Hovedtrekkene er som følger:
 
  • Staten vil dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har "vesentlig omsetningsfall" som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.
  • Ordningen skal favne bredt og må utformes i samsvar med statsstøtteregelverket.
  • Regjeringen jobber i samarbeid med Finans Norge (og andre aktører) om en løsning der bedriftene selv søker støtte gjennom en sentral digital portal.
  • Behandlingen av søknadene skal i stor grad være automatisert og basert på tilgjengelige registerdata.
  • I første omgang vil ordningen gjelde for to måneder. Ytterligere detaljer forventes i løpet av neste uke (uke 14).

NB! Tiltakene er ikke endelige vedtatt.


Last ned en tematisk oversikt over de norske myndighetenes (foreløpige) krisepakke til næringslivet via pdf-lenken under.

 
Generell informasjon:
  • Store deler av krisepakken kan gjennomføres av Regjeringen selv, gjennom forskrift, eller alminnelige stortingsvedtak, eller av andre relevante aktører og er allerede bestemt.
  • Enkelte tiltak krever lovendring og må gjennom stortingsbehandling før det er endelig avklart.
  • Tiltakene som er nevnt i denne oppsummeringen er tiltak som allerede er bestemt, eller som det er rapportert å være stortingsflertall for, slik at vi anser det som sannsynlig at de kommer til å gjennomføres. Detaljene og tidspunktet for effektuering er ikke nødvendigvis klarlagt.
  • Vi bemerker at dette er kun et utvalg av tiltak og midlertidige endringer som er innført for å håndtere COVID-19 og dets konsekvenser.

*Denne oppsummeringen ble sist oppdatert fredag 27. mars 2020.

*Regjeringens egen temaside for nasjonale tiltak innført for å håndtere koronasituasjonen finner du her

Se også vår samleside med relevante artikler og informasjon knyttet til COVID-19.