Informasjon om koronavirus COVID-19

Orientering om juridiske forhold knyttet til koronavirus COVID-19

Utbruddet og spredningen av koronaviruset COVID-19 har utløst en global folkehelsekrise.

De restriktive tiltakene som offentlige myndigheter har iverksatt har vidtrekkende konsekvenser, og reiser mange juridiske spørsmål. På denne siden finner du artikler og råd knyttet til de spørsmålene vi får flest henvendelser om. Våre advokater forblir klare til å svare på eventuelle ytterligere spørsmål eller konkrete vurderinger.

Kontakt oss

Om du har spørsmål angående konsekvensene av COVID-19, kontakt gjerne din faste kontakt i DLA Piper eller noen av våre task force-medlemmer: :

Arbeidsrett:

 • Permittering av ansatte
 • Arbeidsgivers styringsrett – hvilke restriksjoner kan pålegges?
 • Lønnsplikt / adgang til sykemelding

Kontakt: Per Benonisen og Kaja Kaarby

Restrukturering, insolvens og konkurs:

 • Rådgivning til selskaper med økonomiske utfordringer
 • Likviditetsproblemer
 • Insolvensrådgivning
 • Styrets handleplikter – styreansvar

Kontakt: Egil HatlingJohan Ratvik og Frode Finnøy

Kontraktsrett:

 • Force Majeure
 • Forbehold
 • Kontraktsrevisjon
 • Sikring av supply chain
 • Varsel om forsinkelse, etc.

Kontakt: Kjetil H. Johansen og Helge Neraal

Anskaffelser:

 • Tilbudsgivers forbehold i tilbudet
 • Hvordan skal oppdragsgiver håndtere forbehold

Kontakt: Line Voldstad

Skatt og avgift:

 • Utsatt formuesskatt
 • Håndtering/fremføring av underskudd
 • Solidaransvar ved fellesregistrering av mva. i konsernforhold
 • Regnskap – avsetning/rapportering

Kontakt: Jonas Aartun og Preben Aas

Selskapsrett:

 • Gjennomføring av styremøter og generalforsamling
 • Meldeplikt og kvartalsrapportering
 • Resultatvarsel
 • Krav til egenkapital og likviditet – styrets handlingsplikt

Kontakt: Christian P.N. Fenner og Magnus Brox

Forsikring:

 • Tapsdekning
 • Varsling av krav

Kontakt: Alexander Plows og Linn Kvade Rannekleiv

Finans:

 • Financial covenants – forventet mislighold
 • Sikkerhetsstillelser og garantier
 • Morselskapsgarantier

Kontakt: Erik Ramm

Reiseliv/arrangementer:

 • Salg mot forhåndsbetaling
 • Avbestillinger og avlysning

Kontakt: Linn Kvade Rannekleiv og Fredrik Verling

Fast eiendom:

 • Driveplikt
 • Mislighold
 • Fritak fra leieforpliktelse

Kontakt: Thomas Håkonsen (leietaker) eller Line Ravlo-Losvik (utleier)

Regulatorisk:

 • Personvern – opplysninger om ansatte
 • Vedtak og pålegg fra offentlige myndigheter
 • Er man å anse som drifter av «kritisk samfunnsinfrastruktur»?
 • Interne retningslinjer

Kontakt: Kjetil H. Johansen og Petter Bjerke