Med kontorer i mer enn 40 land, er vi den naturlige samarbeidspartner for virksomheter som gjør handel i utlandet.

DLA_Ikon_Hospitality_and_Leisure-02

Konkurranserett og EU/EØS

DLA Piper bistår med juridisk rådgivning innen internasjonal handel, antitrust og konkurranserett lokalt og globalt. Vårt team inkluderer dyktige prosessfullmektiger med faglig kompetanse på en rekke regulatoriske spørsmål knyttet til eksport, import og sanksjoner. Vi er til enhver tid oppdatert på den siste utviklingen og praksis, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har også dybdekunnskap om EØS-avtalen, og flere av våre medarbeidere har bakgrunn fra EFTA-organene.
 
På området for konkurranserett bistår vi jevnlig både nasjonale og internasjonale klienter med å avklare og eventuelt unngå ulovlige pris-, markedsdelings- og samarbeidsavtaler, forsknings- og utviklingsavtaler, spesialiseringsavtaler, prosjekt- og anbudssamarbeid, distribusjons-, agent- og franchisekontrakter.
 
Vi vurderer jevnlig lovligheten av eksklusivtetsavtaler, rabattstrukturer, mengdeforpliktelser og andre konkurransebegrensninger/konkurranseforbud.
 
 

En samarbeidspartner med internasjonal rekkevidde

DLA Piper er en global advokatvirksomhet med kontorer i over 40 land. Dersom du trenger å gjøre handel på tvers av landegrensene, er vi den opplagte rådgiver og samarbeidspartner som kan hjelpe din virksomhet med å navigere effektivt i det internasjonale farvannet. 

Vi representerer kunder overfor nasjonale og regionale myndigheter i en lang rekke spørsmål av samfunnsmessig, lovgivningsmessig, forskriftsmessig og administrativ karakter.

  • Lokalt representerer vi løpende kunder i politiske spørsmål overfor nasjonale, regionale og statlige myndigheter over hele verden.
  • Våre advokater har også bred erfaring med å ivareta våre kunders interesser ved EUs utøvende, lovgivende og dømmende institusjoner. 
  • Vi representerer jevnlig internasjonale organisasjoner, inkludert FN, regionale traktatorganisasjoner og multilaterale utviklingsinstitusjoner.

Samarbeid på tvers av fagområder og landegrenser

Første skritt mot effektiv compliance er å foreta en uhildet og realistisk vurdering av risiko som kan hindre selskapet i å oppnå sine forretningsmessige mål. Det kan være lovgivningsmessig risiko eller risiko relatert til compliance eller bedriftens omdømme.

Våre advokater samarbeider på tvers av fagområder, da veien til suksess ofte ikke følger den enkleste ruten, men krever nøye koordinert innsats i forskjellige fora.

For å oppnå de beste og mest effektive resultatene for våre klienter, jobber våre advokater ofte over landegrenser i tverrfaglige team.

Et ressurssterkt team

Vårt team innen konkurranserett og internasjonal handel består av kompetente prosessadvokater med ekspertise innen et bredt spekter av politiske spørsmål. Vi har et av verdens største advokatteam innen fagområdene som ivaretar våre klienters interesser overfor myndigheter og offentlige institusjoner. I tillegg har vi et verdensomspennende nettverk av advokater og politiske fagpersoner.